top of page

KILKA INFORMACJI O NASZYM KIERUNKU

Tworzenie plakatów

                Kierunek przeznaczony jest dla osób komunikatywnych, kreatywnych, ambitnych, otwartych na nowe doświadczenia, spostrzegawczych, operatywnych w działaniu, posiadających umiejętności organizatorskie, otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne, posiadających uzdolnienia plastyczne i manualne. 
 

               Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, masz głowę pełną ciekawych pomysłów,  pragniesz rozwijać swoje talenty to wykorzystaj to i zdobądź zawód z przyszłością - technik reklamy, który obecnie jest zawodem niezwykle atrakcyjnym na rynku pracy. Trudno jest sobie wyobrazić współczesny świat bez reklam.

 

               Zawód technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym m.in. wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem dzisiejszej gospodarki rynkowej.


 

              Ucząc się zawodu technik reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:

 

              PGF.07 - Wykonywanie przekazu reklamowego


              PGF.08 - Zarządzanie kampanią reklamową


 

              Przedmiot rozszerzony

 

              język angielski

 

 

 

              Po zakończeniu nauki technik reklamy będzie przygotowany do:
 

 

 * tworzenia reklam zewnętrznych i wewnętrznych za pomocą komputerowych programów graficznych,
 

 * organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
 

 * przygotowywania oferty produktów i usług reklamowych oraz prowadzenia sprzedaży tych produktów,
 

 * stosowania podstawowych środków reklamy,
 

 * organizowania sesji fotograficznych i filmowych na potrzeby reklamy,
 

 * tworzenia tekstów, sloganów reklamowych i scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych,  
 

 * tworzenia projektów z uwzględnieniem różnych technik druku,
 

 * prowadzenia działalności gospodarczej​.

 

 Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz podjąć studia na wyższych uczelniach na kierunkach:

 

marketing i reklama, grafika komputerowa, public relations, dziennikarstwo,
komunikacja społeczna oraz innych.

jest super!
bottom of page